Cửa thép chống cháy P2G1A

2.000.000

Một bộ cửa bao gồm: Cánh cửa, Khung bao, Ron chống cháy chạy dọc khung bao.

Kích thước phủ bì: 900 x 2200mm, Hoặc làm theo kích thước thực tế tại công trình.

Phụ kiện sẽ được tính riêng theo từng phương án cụ thể.