Cửa thép chống cháy P1

2.000.000

Bộ cửa thép gồm: Cánh cửa thép, Khung bao, Ron cao su chạy dọc khung bao.

Kích thước phủ bì: 900 x 2200mm, hoặc có thể làm theo kích thước thực tế tại công trình.

Phụ kiện được báo giá riêng cho từng phương án.