Cửa gỗ chống cháy P1R5

1.900.000

Một bộ cửa bao gồm: Cánh cửa, Khung bao, Nẹp chỉ, Ron cao su chạy dọc khung bao.

Kích thước phủ bì: 900 x 2200mm, hoặc làm theo kích thước thực tại công trình.

Cửa chống cháy mẹ bồng con, Dịch vụ khách hàng 24/7.