Cửa gỗ chống cháy P1R4B

2.200.000

Một bộ bao gồm: Cánh cửa, Khung bao, Nẹp chỉ, Ron chống cháy.

Kích thước phủ bì: 900 x 2200mm, Có thể làm theo kích thước thực tế trên công trình.

Kiểm định tiêu chuẩn PCCC.